Theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, sau khi UBND tỉnh có quyết định tinh giản biên chế, Sở đã có thông báo số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách tinh giản biên chế là 145 người.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các đơn vị trực thuộc, cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp hoàn chỉnh các thủ tục về chính sách tinh giản biên chế và chế độ bảo hiểm xã hội đối với số người trên theo đúng quy định.

Trong lộ trình tinh giản biên chế, giai đoạn 2022 - 2026, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện tinh giản biên chế mạnh hơn ở khối chính quyền.

leftcenterrightdel

 Thanh Hóa tiếp tục tinh giản 145 biên chế . Ảnh: Congly.vn

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2023, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31-8-2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10-12-2020 của Chính phủ), Thanh Hóa đã thực hiện tinh giản biên chế 237 người (58 công chức, 177 viên chức, 2 lao động hợp đồng).

Về tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3-6-2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế, Thanh Hóa đã thực hiện tinh giản biên chế 49 người (25 công chức, 24 viên chức).

Tuy nhiên, việc thực hiện tinh giản biên chế vẫn còn một số hạn chế. Một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện tinh giản biên chế nên chưa thực sự có tinh thần phối hợp thực hiện. Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm chưa thực sự triệt để, do đó việc đưa ra khỏi bộ máy đối với những người có năng lực chuyên môn yếu kém chưa thực sự hiệu quả.

Trong các cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, muốn giữ ổn định tổ chức, bộ máy và biên chế hiện tại; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự mạnh dạn, thẳng thắn, khách quan trong quản lý, sử dụng, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở thực hiện tinh giản biên chế. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng thực hiện tinh giản biên chế, nhưng không thể thực hiện vì chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định. Đối với sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo phải đảm bảo số lượng nhân viên y tế/giường bệnh, giáo viên/lớp theo quy định nên khó thực hiện tinh giản biên chế…

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ quyết tâm chấn chỉnh, xử lý, tinh giản cán bộ không hoàn thành công việc được giao; hướng tới sự tinh gọn, hoạt động có hiệu quả để làm hài lòng người dân, doanh nghiệp…

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.