Năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và các cơ quan liên quan đã chủ động, tích cực định hướng thông tin, tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, ổn định tư tưởng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2022 của TP Đà Nẵng.

Công tác quản lý Nhà nước về báo chí-xuất bản được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu; việc rà soát hoạt động của các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ, nhất là hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đánh giá cao các cơ quan thông tấn báo đã thông tin khá kịp thời, đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn TP Đà Nẵng, phản ánh thực tiễn cuộc sống cũng như tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thành phố, các tồn tại, hạn chế, bất cập của thành phố, có những kiến nghị, góp ý mang tính xây dựng, góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của thành phố.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng một số ít nhà báo và cơ quan báo chí hoạt động chưa tuân thủ tôn chỉ, mục đích, xem nhẹ việc định hướng mục đích, tôn chỉ hoạt động tới các cán bộ, phóng viên trong tòa soạn.

Một số cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí chưa chú trọng chỉ đạo, định hướng, quản lý phóng viên trong thực hiện các quy tắc sử dụng mạng xã hội. Có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú còn thiếu các điều kiện hoạt động báo chí theo đúng Luật Báo chí. Nhất là, việc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống đối, thông tin sai trái của các thế lực thù địch trên báo chí chưa nhiều, hiệu quả chưa cao; Hoạt động xuất bản cũng còn nhiều khó khăn, nhất là những quy định chung về chế độ, chính sách đặc thù.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Trước thực trạng nêu trên, lãnh đạo TP Đà Nẵng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với thành phố trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội bằng việc tăng cường thông tin tích cực, phản bác các thông tin trái chiều, các vụ việc phát sinh trên địa bàn đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tác nghiệp trên địa bàn thành phố cần rà soát quy chế hoạt động, quy trình quản lý; có trách nhiệm phối hợp với địa phương trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn; rà soát, thực hiện những giải pháp nhằm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về điều kiện thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.

Bên cạnh đó, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý báo chí, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và đội ngũ người làm báo.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG