Hội thảo nhằm nâng cao năng lực của các nhà lãnh đạo cộng đồng từ các tổ chức của người khuyết tật và giúp họ phát huy sức mạnh hiệp lực trong việc giám sát các chỉ số về quyền con người và đảm bảo việc làm hòa nhập cho người khuyết tật ở Việt Nam.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Trên toàn cầu, dịch Covid-19 đã gây ra nguy cơ mất việc làm và khó khăn trong việc tái gia nhập thị trường lao động cho hàng triệu người khuyết tật. Tại Việt Nam, hiện có hơn 6,2 triệu người khuyết tật và họ là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19. Đánh giá nhanh của UNDP về tác động kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-19 đối với người khuyết tật cho thấy, 30% người khuyết tật bị mất việc làm trong đại dịch Covid-19, gần 50% bị giảm giờ làm và gần 60% bị cắt lương. Phục hồi và chung sống cùng Covid-19 mang lại cho Việt Nam cơ hội xây dựng tương lai tốt đẹp hơn, bằng cách tăng cường bảo vệ người khuyết tật và tạo cơ hội cho người khuyết tật tăng cường đóng góp vào nỗ lực phục hồi của đất nước.

Bà Diana Torres, Trợ lý Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh: Bằng cách hợp tác cùng nhau để bảo vệ quyền việc làm của người khuyết tật, chúng ta đang thực hiện những hành động thực tiễn nhằm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là Mục tiêu Phát triển Bền vững số 8 (SDG8) về Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và bền vững, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và công việc thỏa đáng cho tất cả mọi người. Người khuyết tật chắc chắn là người cầm lái trên chặng đường này. Không ai khác có thể thay thế vai trò quan trọng của họ, những nhân tố tạo ra sự thay đổi tích cực, bằng cách nâng cao nhận thức về một môi trường làm việc hòa nhập cho người khuyết tật. Do đó, UNDP đặt mục tiêu thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của người khuyết tật vào quá trình giám sát và xây dựng kế hoạch hành động để thực thi Điều 27 của CRPD tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. 

Hiện nay, UNDP Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác chính phủ để thúc đẩy môi trường làm việc dễ tiếp cận (với nơi ở hợp lý, bao gồm đường dốc cho xe lăn, thang máy, phòng vệ sinh dễ tiếp cận, ứng dụng đọc màn hình hoặc thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu) nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật có cơ hội tiếp cận đào tạo nghề quốc gia và gia nhập thị trường lao động nhiều hơn. Ví dụ, bằng các điều chỉnh đơn giản như lắp đặt đường dốc cho xe lăn và nâng cao khả năng tiếp cận của nhà vệ sinh cho người khuyết tật, UNDP đã hỗ trợ Trung tâm Y tế Huyện Lương Sơn, Hòa Bình để cải thiện khả năng tiếp cận cho không chỉ người khuyết tật mà còn cho tất cả bệnh nhân đến khám tại trung tâm. Cũng như vậy, bằng cách tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi cho người khuyết tật, các doanh nghiệp đang thể hiện trách nhiệm xã hội đối với sự phát triển bền vững của chính họ.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU-THU THẢO