Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thu Giang, Phó viện trưởng Viện Light cho biết: Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phấn đấu của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng đến một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững. Ngày nay, với một thế giới hội nhập và toàn cầu hóa, vị thế, năng lực của một quốc gia nói chung hay một tập đoàn, doanh nghiệp nói riêng không chỉ dựa vào những chỉ số, yếu tố kinh tế thuần tuý mà còn phải tính đến các yếu tố như: Môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội, bình đẳng giới.

leftcenterrightdel

Bà Nguyễn Thu Giang, Phó viện trưởng Light phát biểu khai mạc hội thảo. 

Bình đẳng giới là một yếu tố không thể thiếu trong kế hoạch phát triển chung của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang phấn đấu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu về bình đẳng giới, đứng thứ 87 trên tổng số 153 quốc gia về thu hẹp khoảng cách giới. Tuy nhiên còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức để có thể tiến tới bình đẳng giới thực chất, bao gồm những định kiến xã hội đã ăn sâu trong tiềm thức và nhận thức của con người cũng như những hạn chế về nguồn lực.

Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam cho rằng: Trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia thu nhập trung bình, nhiều nhà tài trợ đã giảm các hỗ trợ tài chính cho bình đẳng giới, việc đảm bảo và huy động nguồn tài chính trong nước là vô cùng cấp thiết. Trong nhiều năm qua, UN Women đã vận động và giới thiệu các công cụ để đưa vấn đề bình đẳng giới vào các chính sách kế hoạch và tài chính của quốc gia để đảm bảo rằng các cam kết bình đẳng giới sẽ được thực hiện.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia chỉ ra rằng, mặc dù Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 sửa đổi đã có những thay đổi tiến bộ quan trọng khi đưa ra nguyên tắc thúc đẩy bình đẳng giới trong chi ngân sách nhà nước, tuy nhiên, việc thúc đẩy nguồn lực tài chính cho bình đẳng giới còn gặp khó khăn như: Thiếu quy trình kế hoạch và ngân sách, thiếu các công cụ và hướng dẫn, hạn chế trong hiểu về cách tiếp cận ngân sách có trách nhiệm giới, chưa có số liệu phân tách theo giới tính, chưa theo dõi và dán nhãn được các khoản chi tiêu hướng về bình đẳng giới trong các báo cáo tài chính.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia đề xuất cần phải sử dụng nguồn lực nội tại để thực hiện các mục tiêu quốc gia, các cam kết quốc tế, bao gồm cả các cam kết về bình đẳng giới. Để làm được điều đó, chúng ta cần có sự phân định rõ vai trò của từng bên, cần có sự điều phối, hợp tác tốt, phát huy tiềm năng và thế mạnh của tất cả các bên liên quan. Trong đó, nổi bật là cách áp dụng ngân sách có trách nhiệm giới, đảm bảo các nhu cầu của phụ nữ, nam giới và các đối tượng khác được xem xét đầy đủ trong toàn bộ chu trình ngân sách.

Tin, ảnh: LA DUY