Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho biết: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã được phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2024 tại Quyết định số 3620/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và kế hoạch tài chính tại Quyết định số 02/QĐ-HĐQL của Hội đồng quản lý Quỹ.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng theo hướng chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn để hoàn thành kế hoạch năm 2024, 2025, tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã đề ra một số giải pháp như: Khích lệ tính chủ động, chuyên nghiệp của cán bộ tín dụng; tăng cường công tác phát triển khách hàng và ký hợp đồng tín dụng, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án vay vốn.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Cùng với đó, Quỹ sẽ nghiên cứu, đề xuất việc phân chia hoạt động của hai phòng tín dụng theo vùng miền thay cho theo đối tượng cho vay như hiện nay. Thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp bên cạnh biện pháp chính là bảo lãnh ngân hàng như hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cần bám sát thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được phê duyệt. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung nguồn lực để sửa Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, do đó, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cần tập trung nghiên cứu các điều, khoản liên quan đến Quỹ và cần phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế, Vụ Môi trường.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cũng cần xem xét, sửa đổi Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường ban hành thay thế để nội dung được đồng bộ, thống nhất.

Tin, ảnh: HOÀNG NGÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.