Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, đo lường là một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chính xác, có vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; bảo vệ sức khỏe và môi trường; thúc đẩy phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; và là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

leftcenterrightdel
Quang cảnh diễn đàn.

Mặc dù đã đạt được những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực đo lường trong những năm qua, tuy nhiên, theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, hạ tầng đo lường quốc gia của Việt Nam vẫn chỉ ở mức trung bình của khu vực ASEAN; chưa bắt kịp xu thế thế giới là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia như là một công cụ mạnh để tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế; chưa đáp ứng được những yêu cầu cao của một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới, quan trọng như công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, điện tử viễn thông, trang thiết bị y tế công nghệ cao, logistics,…

Tại diễn đàn, các chuyên gia đề xuất cần rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại các đơn vị, tăng cường nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đo lường, phù hợp hệ thống đo lường quốc gia tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, cần đổi mới, sửa đổi chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường đáp ứng được yêu cầu, phù hợp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế từng giai đoạn; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đo lường. Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng đo lường từ cấp quốc gia đến cấp bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Tin, ảnh: LA DUY