leftcenterrightdel
 Các đại biểu trao đổi ý kiến.

 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tọa đàm.

 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí, truyền thông Công an nhân dân. Về nội dung, các cơ quan báo chí luôn chú trọng việc kiên định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Đồng thời khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, kinh nghiệm tốt ở các địa phương.

Các đại biểu cũng phân tích, làm rõ tính cấp thiết, quan trọng của sự gắn kết giữa “xây” và “chống”, giữa bảo vệ và bổ sung, phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trong việc tổ chức tin, bài, chuyên trang, chuyên mục. Gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống tin giả, tin xấu độc với việc phủ xanh, lan toả thông tin tích cực và chú trọng tự soi, tự sửa, tự phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn kết việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung.

Các ý kiến đánh giá hoạt động của cơ quan báo chí, truyền thông trong Công an nhân dân cần phải luôn trong tâm thế chủ động, thích ứng linh hoạt với diễn biến tình hình thời sự quốc tế và trong nước. Cần có kế hoạch cụ thể, hình thành các tuyến bài tập trung cho hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái. Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ phóng viên, cần phát triển đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực để thường xuyên, chủ động tổ chức các chuyên mục, bài viết phân tích, bình luận chuyên sâu, sắc bén, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân cho biết: “Cục Truyền thông Công an nhân dân và các cơ quan báo chí, xuất bản trong Công an nhân dân sẽ tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các vị khách mời tham gia buổi tọa đàm. Các cơ quan báo chí, truyền thông Công an nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp gắn với chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích; trong đó, đặc biệt chú trọng đến bối cảnh tình hình hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí, nhất là báo điện tử để có biện pháp, hình thức tuyên truyền cho phù hợp”.

 Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.