Công văn nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21-02-2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn về những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội.

leftcenterrightdel
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022. Ảnh: nhandan.vn 

Thông qua cuộc thi, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung vào những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội thông qua giáo lý, giáo luật, lễ nghi, kiến trúc cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng truyền thống (chú trọng khai thác các chủ đề mang tính tổng hợp từ quan điểm của các tôn giáo và từ những câu chuyện, sự kiện, nhân vật, tác phẩm nghệ thuật trong lịch sử tôn giáo). Vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong việc phát huy giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo. Các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân, như hoạt động dân tộc, tôn giáo trái pháp luật (tuyên truyền tà đạo, kích động giáo dân chống đối chế độ, kích động tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào dân tộc…), hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo.

Đối tượng tham dự cuộc thi là cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.

Các tác phẩm dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4, được viết bằng tiếng Việt. Mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ (khuyến khích hình ảnh minh họa kèm theo).

Tác phẩm dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự “Cuộc thi công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”. Thông tin về tác giả kèm theo gồm: Họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại.

Tác phẩm dự thi phải là những bài viết mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các website, blog, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter... của các tổ chức, cá nhân. Tác giả dự thi cam kết chịu trách nhiệm pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo về tính chân thực, chính xác về nội dung bài dự thi.

Về cơ cấu giải thưởng được chia hai loại: Giải tập thể và giải cá nhân.

Đối với giải tập thể: Có 11 giải tập thể sẽ được trao cho các liên đoàn lao đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương tổ chức tốt cuộc thi và có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt. Trong đó: 1 giải nhất 7.000.000 đồng; 2 giải nhì 5.000.000 đồng/giải; 3 giải ba: 3.000.000 đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải.

Đối với giải cá nhân: 1 giải nhất: 5.000.000 đồng; 3 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải; 5 giải ba: 2.000.000 đồng/giải; 30 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam; giải thưởng dự kiến được trao vào cuối năm 2022.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày 1-10-2022 đến 17 giờ ngày 30-10-2022 (theo dấu bưu điện). Tác giả gửi tác phẩm dự thi qua liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

KIM ANH