Theo thông tin từ hội nghị, dự án HPMP II với thời gian triển khai từ năm 2018 đến 2023 cần tiếp tục có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan. Do đó, các bên cần tăng cường kiểm soát xuất, nhập khẩu các chất HCFC, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các công nghệ không sử dụng HCFC trong các lĩnh vực liên quan, đề xuất Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam cho giai đoạn từ năm 2023 đến 2030 theo quy định của Nghị định thư Montreal (hiệp ước quốc tế về bảo vệ tầng ozone). Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu như: Loại trừ hoàn toàn tiêu thụ 1.000 tấn HCFC-22 trong lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí gia dụng, lĩnh vực làm lạnh, sản xuất xốp, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị lạnh; bảo đảm Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ giảm 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC từ năm 2020 đến 2024…

LÊ HIẾU