5 năm qua, Phong trào TĐYN tỉnh An Giang liên tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, được nhân dân hưởng ứng sôi nổi. Qua các phong trào như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… mang lại hiệu quả to lớn, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh An Giang trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội.

Trong tình hình khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang thực hiện đạt và vượt 8/14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội; 4/14 chỉ tiêu đạt từ 81-98%; kinh tế địa phương tăng trưởng qua từng năm; quy mô của nền kinh tế tăng 1,48 lần so với năm 2015. Đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015. Đến nay, tỉnh An Giang có 61/119 xã và 3 đơn vị cấp huyện, thành phố gồm: Huyện Thoại Sơn, TP Châu Đốc và TP Long Xuyên hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt 83,32 điểm, xếp hạng 11/63 tỉnh, thành phố cả nước và xếp thứ 3 so với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ những kết quả đạt được, 5 năm tới (2020-2025), tỉnh An Giang xác định mục tiêu Phong trào TĐYN và công tác khen thưởng là "Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững". Phong trào thi đua phải trở thành động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội của từng địa phương bền vững; nâng cao đời sống và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 54 tập thể và 170 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐYN tỉnh An Giang, giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: THÚY AN