Lễ vinh danh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 (Nhà máy Z117) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng vinh dự được xướng tên tại buổi lễ và đón nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đây là sự ghi nhận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quá trình nỗ lực rất lớn của lãnh đạo, chỉ huy công ty trong việc điều hành sản xuất, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên trong công ty.

leftcenterrightdel

Các doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động nhận nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

 

Năm 2022, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, lãnh đạo, chỉ huy công ty đã chủ động đề ra các chủ trương, giải pháp để nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và an toàn vệ sinh lao động như: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng trong công tác an toàn lao động; đầu tư trang thiết bị mới, đổi mới công nghệ; tổ chức các lớp văn hoá doanh nghiệp cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động trong công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp; triển khai quyết liệt chương trình 5S trong toàn công ty…

Từ việc làm cụ thể trên, nhiều năm qua, doanh thu hằng năm của Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 tăng từ 8-10%; riêng năm 2022 thu nhập của người lao động dự kiến tăng 12% so với năm 2021. Người lao động luôn ổn định tư tưởng, muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tin, ảnh: HOÀNG TUẤN