Phát biểu tại tọa đàm, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) của đất nước chúng ta trong 10 năm qua phải bảo đảm mức sinh thay thế là 2,1 con. Công tác dân số đã bảo đảm cho đất nước có cơ cấu dân số hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Quá trình phát triển dân số như vậy, tạo cho chúng ta một lực lượng lao động đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, giảm được thất nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Công tác DS - KHHGĐ trong 10 năm qua ổn định là do Đảng và Nhà nước ta có chính sách đúng đắn về công tác DS - KHHGĐ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Tỷ lệ tăng dân số vẫn đáp ứng được mức sinh thay thế. Đây là thành tựu quan trọng, thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước, việc tổ chức, triển khai của Chính phủ, các bộ ngành, và các địa phương có hiệu quả rất tốt.

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tuy nhiên, đến giai đoạn hiện nay, chúng ta đã bắt đầu nhận thấy những vấn đề bất cập bộc lộ: Chất lượng dân số, cơ cấu dân số, sự phân bố dân số giữa các vùng miền, giữa đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu vùng xa, đối với đô thị và các khu vực khác... Điều này đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần phải chuyển hướng về chính sách. Nghị quyết 21-NQ/TW 2017 về công tác dân số ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển quá trình từ DS - KHHGĐ sang dân số phát triển. Hiện nay, tuổi thọ bình quân của nam  ở nước ta là 72,1 tuổi; nữ là 82,3 tuổi; bình quân tuổi thọ là 76,6. Mức tuổi thọ này cao hơn so với thế giới, nhưng chất lượng dân số già của Việt Nam có vấn đề. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, mỗi người già ở Việt Nam đang phải mang trong mình 3 loại bệnh. Tuổi thọ bình quân của người dân tăng, nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp. Bên cạnh đó, Nghị quyết 21-NQ/TW giúp chuyển dịch cơ cấu dân số chính là để đáp ứng yêu cầu mới về phát triển dân số của đất nước, đáp ứng quá trình CNH-HĐH và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Việt Nam đang trong giai đoạn cơ cấu “dân số vàng” cung cấp nguồn nhân lực dồi dào cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Để giải quyết các khó khăn thách thức trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết chỉ rõ: “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang Dân số và Phát triển.” Cùng với đó, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 137/NQ-CP để chung tay giải quyết vấn đề nêu trên.

Tin, ảnh: HÀ VŨ