Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), nghiên cứu do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) thực hiện, nhằm cung cấp các bằng chứng, dữ liệu thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật trong quản trị công, góp phần đảm bảo quyền được sống độc lập và tôn trọng nhân phẩm của người khuyết tật .

Để tìm hiểu về mức độ hòa nhập của người khuyết tật trong quản trị địa phương, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát với hơn 1.600 người khuyết tật, bao gồm tất cả các dạng khuyết tật tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hoạt động thí điểm trước khi mở rộng phạm vi nghiên cứu trong các năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Mức độ tham gia các tổ chức xã hội của người khuyết tật ở cấp cơ sở chưa cao.

Theo kết quả nghiên cứu, các thủ tục hành chính công dành cho người khuyết tật còn nhiều rào cản, đặc biệt là trong vấn đề cấp giấy xác nhận khuyết tật cũng như trợ cấp khuyết tật.

Các vấn đề liên quan đến hạ tầng dịch vụ công như bệnh viện và giao thông công cộng còn cần nhiều cải thiện để thân thiện hơn với người khuyết tật. Người khuyết tật dạng nghe nói, trí tuệ và thần kinh - tâm thần là các nhóm còn gặp đặc biệt nhiều khó khăn trong tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công.

Mức độ tham gia của người khuyết tật ở cấp cơ sở còn thấp và có sự chênh lệch về giới và dạng khuyết tật, chỉ 34,4% người trả lời có tham gia vào các hội/nhóm/tổ chức xã hội. Với thủ tục hành chính công, 21% người tham gia khảo sát cho biết gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương, đặc biệt là nhóm người khuyết tật dạng nghe nói. Về dịch vụ công, các phương tiện và công trình công cộng vẫn chưa dễ tiếp cận với người khuyết tật, chỉ 1/3 người tham gia khảo sát cho biết phương tiện công cộng tại địa phương dễ sử dụng.

Nghiên cứu thí điểm cũng đưa ra một số gợi ý cho thời gian tới như: Cần minh bạch thông tin về tiêu chí, quy trình cấp giấy xác nhận khuyết tật và trợ cấp khuyết tật; có những hỗ trợ phù hợp để người khuyết tật có thể thực hành quyền bầu cử, thực hiện các thủ tục hành chính công thuận tiện hơn; đầu tư nhiều hạ tầng/cơ sở vật chất hòa nhập hơn nữa để người khuyết tật có thể tiếp cận được với các dịch vụ công và tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, giải trí;...

Tin, ảnh: HỒNG UYÊN