1. Báo QĐND Hằng ngày:

Phát hành hằng ngày. In đồng thời tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắc Lắc, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

8 trang, khổ 42 x 58 cm - Giá bán lẻ: 4.200 đồng/tờ.

Tháng 4-2023 có 30 số, cả tháng giá: 126.000 đồng.

Tháng 5-2023 có 30 số, cả tháng giá: 126.000 đồng.

Tháng 6-2023 có 30 số, cả tháng giá: 126.000 đồng.

Đặt mua Báo QĐND Hằng ngày cả quý II-2023: 378.000 đồng.

Báo không xuất bản ngày 2-5-2023.

2. Báo QĐND Cuối tuần:

Phát hành vào thứ tư hằng tuần. In tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

16 trang, khổ 29 x 42 cm - Giá bán lẻ: 5.000 đồng/tờ.

Tháng 4-2023 có 5 số, cả tháng giá: 25.000 đồng.

Tháng 5-2023 có 4 số, cả tháng giá: 20.000 đồng.

Tháng 6-2023 có 4 số, cả tháng giá: 20.000 đồng.

Đặt mua Báo QĐND Cuối tuần cả quý II-2023: 65.000 đồng.

3. Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng:

Phát hành mỗi tháng một số vào ngày 10 hằng tháng. In tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

52 trang, khổ 20 x 28 cm - Giá bán lẻ: 9.700 đồng/quyển.

Đặt mua Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng cả quý II-2023: 29.100 đồng.

Đặt mua cả 3 ấn phẩm Báo Quân đội nhân dân quý II-2023: 472.100 đồng. (Bốn trăm bảy mươi hai nghìn một trăm đồng)

Các cơ quan, đơn vị trong quân đội nghiêm túc thực hiện việc đặt mua đầy đủ các ấn phẩm Báo QĐND cho bộ đội và Dân quân tự vệ theo Thông tư 138/2020/TT-BQP và Thông tư 77/2011/TT-BQP.

(Các đơn vị chú ý bảo đảm đầy đủ báo cho chiến sĩ mới nhập ngũ).

Các cơ quan, đơn vị và bạn đọc đặt mua báo dài hạn tại các bưu điện gần nhất.