Hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 477/CT-UBND ngày 6-2-2024 của UBND tỉnh Lai Châu về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 (Chỉ thị số 477/CT-UBND); dự thảo kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và dự trù kinh phí của khối năm 2024.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 477 nhằm góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo đà cho phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, Khối Thi đua Nội chính tỉnh (do Bộ CHQS tỉnh Lai Châu là đơn vị trưởng khối) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Theo đó, các đơn vị trong khối tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; cấp ủy và tổ chức đảng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Khối Nội chính năm 2024, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu xây dựng 5 giải pháp chủ yếu; các nội dung, thời gian thực hiện cụ thể theo từng quý, phần việc cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, như: Xây dựng, triển khai thực hiện Chỉ thị số 477; hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các ngành phát động trong năm 2024; tổng hợp đăng ký thi đua năm 2024 của các đơn vị gửi Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và cả năm; tổ chức giải cầu lông Khối Thi đua Nội chính năm 2024.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và tình hình sử dụng kinh phí phục vụ công tác thi đua, khen thưởng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2024. Sau khi thống nhất các nội dung, các đại biểu nhất trí thông qua và phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Tin, ảnh: THẾ THÀNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.