Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Lễ ký kết.
Phát biểu tại Lễ ký kết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nỗ lực của hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai chương trình ký kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời cũng đánh giá cao trước những kết quả đạt được của Bộ NN&PTNT trong thời gian qua với những tư duy chiến lược, có tính chất mở đường về kinh tế nông nghiệp, về nông thôn, truyền cảm hứng cho sáng tạo của nông dân, tạo đà phát triển nông nghiệp, nông thôn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chủ trì Lễ ký kết.. 

 

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp vận động nhân dân thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ số, hướng tới phát triển một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ NN&PTNT, giữa MTTQ các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở địa phương trong việc triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trọng tâm là chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Lễ ký kết. 

 

Chương trình cũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với trọng tâm là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Nội dung chương trình phối hợp tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại và trong xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đơn vị hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Phối hợp vận động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn; hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở khu vực nông thôn; Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa bàn nông thôn, vận động người dân nông thôn tích cực tham gia phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã…

Tin, ảnh: VIỆT CHUNG