Hội thảo lần này giúp kết nối giữa các doanh nghiệp, ngành công nghiệp và học viện từ các tổ chức châu Á và châu Âu. Với hơn 19 báo cáo, tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học và các diễn giả trong nước và quốc tế, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các bài học kinh nghiệm của các đại học, doanh nghiệp, tìm những giải pháp khắc phục khó khăn trong công tác phát triển hợp tác Đại học – Doanh nghiệp.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội thảo. 

 

Dự án Hub4Growth được Cộng đồng Châu Âu tài trợ với kinh phí là 742.129 Euro. Đây là dự án đầu tiên của Erasmus+ do một trường đại học của Việt Nam là chủ dự án. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm từ 2016 đến hết năm 2018. Tham gia dự án có 4 trường đại học ở châu Âu, 8 trường đại học ở châu Á (trong đó có Đại học Đà Nẵng và Đại học Thăng Long) và các Ủy ban Thương mại và Công nghiệp của 4 quốc gia châu Á.

Nhằm hỗ trợ các trường đại học ở châu Á tăng cường năng lực về hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, dự án sẽ tập trung vào 2 nhiệm vụ chính là đào tạo cán bộ cho các trường đại học châu Á (tối thiểu 20 cán bộ của mỗi đại học châu Á sẽ được đào tạo, bồi dưỡng thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn tại châu Âu về kiến thức và kỹ năng phát triển hợp tác với doanh nghiệp) và thành lập các Trung tâm quan hệ Nhà trường – Doanh nghiệp tại các trường đại học châu Á. Các trường đại học châu Âu sẽ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển để giúp tăng cường năng lực hợp tác với doanh nghiệp cho các đại học châu Á.

Tin, ảnh: KIM NGÂN