Tại Diễn đàn “Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng”, các đại biểu khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn triển khai thí điểm một số chủ trương mới: Thí điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ, đại hội chi đoàn bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp đặc biệt; bầu bổ sung chức danh phó bí thư kiêm nhiệm; xây dựng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự Diễn đàn “Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng”. 

Các đại biểu khẳng dịnh, công tác phát triển Đảng được quan tâm, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được nâng lên. Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Từ đó, góp phần tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nâng cao chất lượng công tác đoàn viên, công tác tổ chức cơ sở đoàn. 

leftcenterrightdel
Nhiều giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh và phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên được các đại biểu đề xuất, thảo luận. 

Hiện nay, cả nước có 5.689.333 đoàn viên với 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 704 quận, huyện, thị, thành đoàn và 647 đoàn tương đương cấp huyện; 18.972 đoàn cơ sở (trong đó có 10.599 Đoàn xã, phường, thị trấn), 11.003 chi đoàn cơ sở và 262.210 chi đoàn. Theo các đại biểu, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đoàn nhiệm kỳ qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn “Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng” đã thảo luận, đề xuất giải pháp và mô hình cụ thể trong công tác tạo nguồn cán bộ Đoàn các cấp; xây dựng “Chi đoàn mạnh”, Đoàn cơ sở “3 chủ động”, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; phát triển Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; các vấn đề về mô hình tổ chức Đoàn địa bàn dân cư trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Đại biểu chăm chú lắng nghe các ý kiến phát biểu về xây dựng Đoàn. 

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới; mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đặc biệt, các đại biểu đi sâu phân tích nguyên nhân, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới từ nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Diễn đàn "Tổ chức đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên". 

Cùng với diễn đàn trên, các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, có tính khả thi tại các diễn đàn: “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; “Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước”; “Tổ chức đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”; “Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”; “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - TUẤN HUY