Huân chương Văn học và Nghệ thuật là một trong 4 huân chương cấp bộ của Pháp, Huân chương Văn học và Nghệ thuật được trao tặng từ năm 1957 cho các cá nhân có thành tích nổi bật hoặc có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật tại Pháp và trên thế giới. Trong sự nghiệp của mình, ông Ngô Tự Lập đã xuất bản hơn 20 cuốn sách, trong đó có nhiều công trình dịch thuật từ tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Anh. Từ năm 2016, ông Ngô Tự Lập lãnh đạo IFI, đưa viện này trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu đại học đa ngành.

Cành cọ Hàn lâm là huân chương lâu đời nhất được trao tặng cho công dân, được chính thức công nhận trong nghị định ngày 19-3-1808 về tổ chức Đại học Hoàng gia. Cấp bậc hiện tại được quy định trong sắc lệnh ngày 4-10-1955. Là chuyên gia thường xuyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương (CREFAP) của Tổ chức Quốc tế các nước nói tiếng Pháp (OIF), Tổ chức quốc tế Đại học Pháp ngữ (AUF) và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam mời làm việc, PGS, TS Trịnh Văn Minh đã xuất bản nhiều cuốn sách và bài báo về việc giảng dạy tiếng Pháp, đào tạo giảng viên, vị trí của tiếng Pháp tại Việt Nam và trên thế giới. Nhằm ghi nhận sự đóng góp của ông đối với mối quan hệ hợp tác Việt-Pháp, Thủ tướng Cộng hòa Pháp đã quyết định trao tặng ông Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm.

PHƯƠNG LINH