Các khu nhà ở xã hội trên nằm trong quy hoạch 5 khu nhà ở xã hội tập trung với tổng quy mô khoảng 272,45ha đất đã được phê duyệt.

3 khu nhà ở còn lại là khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm); khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) và khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Đại Mạch (huyện Đông Anh) đang nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết để đưa vào thực hiện trong thời gian tới.

UBND TP Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các khu nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo đó việc đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) hiện nay phù hợp với Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thực hiện và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu.

Trong khi chờ chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, thời gian dự kiến từ lúc lập, thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, công bố danh mục kêu gọi nhà đầu tư đến khi tổ chức đấu thầu lựa chọn được nhà đầu tư tương đối dài.

leftcenterrightdel
TP Hà Nội đang triển khai xây dựng các khu vực nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp. Ảnh minh họa. 

UBND TP Hà Nội dự kiến, trong giai đoạn 2021-2030, Thủ đô sẽ đầu tư xây dựng 1-2 khu nhà ở xã hội tập trung và chuẩn bị đầu tư đối với các khu còn lại. Trường hợp công tác chuẩn bị đầu tư 3 khu còn lại thuận lợi, hoàn thành sớm, Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh mục tiêu triển khai từ 2 lên 5 khu nhà ở xã hội tập trung.

Để triển khai thực hiện, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch chi tiết 2 khu nhà ở xã hội tập trung đã được phê duyệt theo hướng tập trung tối đa cho phát triển nhà ở xã hội và xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức triển khai bảo đảm theo đúng quy định. UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, rà soát để đề xuất đầu tư thêm các khu nhà ở xã hội tập trung để đầu tư xây dựng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu lớn về nhà ở xã hội của thành phố.

Hiện tại, một số quận, huyện như: Long Biên, Gia Lâm đang đề xuất các khu nhà ở xã hội tập trung phục vụ bố trí thay thế quỹ nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

Tin, ảnh: NGỌC HUY