leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được bồi dưỡng các phương pháp tiếp cận, chọn lọc, khai thác thông tin; kỹ năng viết tin bài trên báo chí; tin, bài đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; phương pháp phòng chống, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian gian mạng.

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tại cơ sở, nhất là trong công tác tuyên truyền trong tình hình mới, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo với các chuyên đề khác như: Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu lý luận chính trị; Chuyển đổi số trong ngành Tuyên giáo...

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT