Dự án Luật Phòng thủ dân sự, do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo. Dự thảo Luật phòng thủ dân sự gồm 7 Chương, 75 Điều. Dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10, năm 2022), trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-năm 2023).

Theo cơ quan chủ trì xây dựng dự án luật, mục đích xây dựng luật nhằm tạo khung pháp lý chung nhất cho việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố nhằm bảo vệ cao nhất tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân; khắc phục khoảng trống của hệ thống pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về phòng thủ dân sự.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tọa đàm.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa và bảo đảm tính chủ động trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố; bảo vệ người dân, cơ quan, tổ chức, kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, nâng cao năng lực về phòng thủ dân sự, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Tham gia thảo luận, các đại biểu đều nhất trí cho rằng đây là đạo luật có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều luật khác, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu nhấn mạnh, phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước và việc tăng cường năng lực phòng thủ dân sự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm bảo đảm kết hợp phòng thủ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản nhân dân, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và thích ứng với điều kiện hiện nay.

Qua thảo luận, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung về: Sự cần thiết ban hành luật; nội dung phòng thủ dân sự; phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật; về các dạng thảm họa, sự cố và đánh giá mức độ rủi ro về thảm họa, sự cố làm cơ sở để xây dựng các biện pháp, cách thức ứng phó; công trình phòng thủ dân sự; nội dung hoạt động phòng thủ dân sự; tình trạng khẩn cấp trong phòng thủ dân sự; quy định về cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, lực lượng phòng thủ dân sự…

Tin, ảnh: VŨ DUNG