Theo đó, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tại các địa phương, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công tiếp tục được nâng cao; đã cơ bản hoàn thành việc xem xét, giải quyết hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng và hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở; phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng; đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện; nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công đã có ý chí vươn lên, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thăm hỏi và tặng quà cho chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Bích Thủy tại ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ảnh: Bộ LĐ-TB&XH.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số địa phương, do điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn, sự thiếu tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo nên việc triển khai một số nội dung của Chỉ thị còn chậm, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, nhất là khâu: Giải quyết hồ sơ tồn đọng; công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ; việc hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công với cách mạng... Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2020), Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp về công tác người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 14-CT/TW, trong đó đặc biệt quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực, huy động sự tham gia của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với mục tiêu đến hết năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng, nhất là việc giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20-3-2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, với mục tiêu kết thúc việc xem xét, giải quyết hồ sơ tồn đọng vào năm 2020; đồng thời tiếp tục hướng dẫn giải quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn vướng mắc tại địa phương; hoàn thành hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và việc xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; hoàn thành việc sửa thông tin trên bia mộ...

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 2217/KH-LĐTBXH ngày 18-6-2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2020) theo hướng trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; đảm bảo các điều kiện đưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội; đồng thời các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực gặp mặt, thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn lại ở địa phương không có điều kiện ra dự gặp mặt ở Thủ đô Hà Nội, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương.

BĂNG CHÂU