leftcenterrightdel
Đã giải ngân gần 1.100 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn 

Kết quả thực hiện như sau: Số hồ sơ UBND cấp huyện đã tiếp nhận được: 91.179 doanh nghiệp với 3.988.560 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 2.837 tỷ đồng. Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ: 45.798 doanh nghiệp, 2.860.384 lao động với kinh phí hơn 1.962 tỷ đồng. Số hồ sơ đã được giải ngân: 25.923 doanh nghiệp với 1.587.543 lao động, hơn 1.094 tỷ đồng (đạt 16,58% so với dự kiến).

* BHXH Việt Nam cho biết, tính đến 14 giờ ngày 18-8, triển khai Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, BHXH 63 tỉnh, thành phố, cơ quan BHXH các cấp đã chi hỗ trợ cho hơn 243.000 người lao động với số tiền là 689 tỷ đồng.

CÙ HƯƠNG