Tất cả tài liệu và phần mềm đều được cơ quan thuế cấp miễn phí và đăng tải đầy đủ trên website Tổng cục Thuế tại địa chỉ: www.gdt.gov.vn; trang web Cục Thuế TP Hà Nội: www.hanoi.gdt.gov.vn. Tất cả chương trình tập huấn do Cục thuế TP Hà Nội tổ chức đều miễn phí và Cục Thuế sẽ gửi giấy mời tập huấn tới người nộp thuế hoặc thông báo tới các chi cục thuế để chi cục thuế mời người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế tiếp tục nhận được đề nghị mua tài liệu như nêu trên, vui lòng phản ánh tới số điện thoại đường dây nóng của Cục Thuế TP Hà Nội (SĐT1: 02435146452 - SĐT2: 0967569569 - SĐT3: 0964569569) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất về hành vi lừa đảo.

LÊ GIANG