Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (19 tiêu chí), Bộ Thông tin và Truyền thông được giao hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông. Theo đó, đến năm 2025, có 97% xã đạt chuẩn Tiêu chí số 8 về xã nông thôn mới, 50% xã đạt chuẩn về nông thôn mới nâng cao.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương phát biểu khai mạc hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao đối với thực hiện Tiêu chí số 8 đến năm 2025, các địa phương đã triển khai nhiều hướng đi, cách làm mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến hết năm 2023, cả nước có khoảng 6.370/8.167 xã (gần 78%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1.612 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tuy nhiên, tỉ lệ xã đạt Tiêu chí số 8 có sự sụt giảm từ 94,63% (năm 2020) còn 92,75% (năm 2023). Mức độ hoàn thành Tiêu chí số 8 giữa các địa phương không đồng đều. Việc thực hiện nhiệm vụ đến năm 2025 của ngành đang chậm và gặp nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị các đại biểu đại diện các sở thông tin và truyền thông địa phương tập trung vào đánh giá công tác triển khai, hướng dẫn và tình hình thực hiện các bộ tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao để đưa ra các giải pháp tháo gỡ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, nêu khó khăn vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện 4 nội dung đối với xã nông thôn mới: Xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, internet; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. 5 nội dung đối với xã nông thôn mới nâng cao: Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân; tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh; có dịch vụ báo chí truyền thông; có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế-xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng. 

leftcenterrightdel
Đại biểu các địa phương tham dự hội nghị. 

Đề xuất các giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2024-2025, hội nghị thống nhất đề nghị bổ sung, mở rộng hình thức sản phẩm, hoạt động thông tin tuyên truyền; rà soát nội hàm các tiêu chí để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn; lồng ghép nhiệm vụ xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn cho cán bộ vận hành điểm ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng chương trình, tài liệu phổ biến kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin cho người dân thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tránh trùng lặp, tiết kiệm kinh phí cho ngân sách. Phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tại địa phương để có các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hạ tầng.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.