Quỹ “VNIF” là tổ chức phi lợi nhuận được VNG sáng lập năm 2010 nhằm phục vụ các mục đích từ thiện, hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội. VNIF nổi bật với chương trình “Đưa internet về làng”, trao tặng máy tính cho nhiều đối tượng khó khăn, các hoạt động hỗ trợ nhân đạo như giúp đỡ người khuyết tật, trẻ em, người dân ở các vùng thiên tai, bão lũ... và đặc biệt là hoạt động hỗ trợ vật tư y tế cho bệnh viện trong đại dịch Covid-19.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về Tổ chức, hoạt động của Quỹ từ thiện, Quỹ Xã hội, thực hiện Quyết định số 185/QĐ – BNV của Bộ Nội Vụ ngày 17-3-2023 về cho phép đổi tên Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam thành Quỹ kiến tạo ước mơ (“Quỹ”) và công nhận điều lệ Quỹ kiến tạo ước mơ; Quỹ công bố đổi tên thành Quỹ kiến tạo ước mơ, tên tiếng Anh: Dream Maker Foundation (viết tắt là “DMF”).

leftcenterrightdel
 Hoạt động hỗ trợ người dân sau bão lũ của Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam. 

Quỹ Kiến tạo ước mơ là quỹ xã hội, tổ chức và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ công dân, tổ chức Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ; tài trợ, khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu, hỗ trợ khắc phục khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trẻ em, người già, học sinh, các điểm trường, cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; Quỹ tham gia phục vụ các chương trình xã hội - từ thiện theo yêu cầu của nhà tài trợ phù hợp quy định của pháp luật.

THANH HẢI