leftcenterrightdel
Kiểm tra, bảo vệ rừng. Ảnh minh họa:TTXVN 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nhất là cơ quan, đơn vị trên địa bàn có rừng trong triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với mục tiêu quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định dân cư, nhất là khu vực biên giới. Chú trọng tuyên truyền tầm quan trọng của rừng trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học... 

KHÁNH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.