Thời gian qua, hoạt động báo chí tại tỉnh Đắk Lắk luôn bảo đảm đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Báo chí đã góp phần tích cực trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đặc biệt, một số cơ quan báo chí đã có riêng chương trình, bản tin tiếng dân tộc thiểu số Tây Nguyên, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu về thông tin cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Nhiều nhà báo năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó khăn, gian khổ, khai thác, tìm hiểu, phản ánh kịp thời những vấn đề thời sự mà dư luận quan tâm. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng làm công tác báo chí, truyền thông đã góp phần đắc lực trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác xảy ra trên địa bàn đạt kết quả. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và bầu 5 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã bầu đồng chí Y Nang Êban, Phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH