Kết quả cụ thể: 4 mẫu nước của Nhà máy Nước Sông Đà tại các vị trí: Mẫu nước thành phẩm tại nhà máy; bể chứa trung gian tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất; trạm điều tiết Tây Mỗ; họng 1.200 Big C đều đạt quy chuẩn về Styren theo QCVN 01:2009/BYT. Cùng với đó, kết quả kiểm tra chất lượng nước tại 21 hộ gia đình thuộc các quận, huyện: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Quốc Oai, Đan Phượng, Thạch Thất, Hoài Đức cũng đều đạt quy chuẩn về Styren theo QCVN 01:2009/BYT. Trong hai lần kiểm tra trước đó, các mẫu nước được lấy ở nhiều vị trí khác nhau cũng đều đạt quy chuẩn về Styren theo QCVN 01:2009/BYT.  Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trực tiếp lấy mẫu nước trong các ngày tiếp theo và phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam), Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) lấy mẫu nước của Nhà máy Nước Sông Đà và các hộ dân để phân tích, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt. 

VŨ DUNG