Theo Tờ trình của Chính phủ, trên cơ sở Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 5, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật.

Cụ thể, dự án luật đã được xây dựng trên cơ sở làm rõ hơn quan điểm “lấy người bệnh làm trung tâm” thông qua các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phạm vi của dự án luật đã phân định rõ giữa công tác khám bệnh, chữa bệnh và y tế dự phòng; rà soát lại toàn bộ các chính sách để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng đối với công tác khám bệnh, chữa bệnh.

leftcenterrightdel

 Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành tại phiên họp. Ảnh: VPQH

Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã chỉnh lý Báo cáo tổng kết 11 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 theo hướng cập nhật, bổ sung, phân tích làm rõ hơn các tồn tại, bất cập trong quá trình thi hành luật giai đoạn 2019-2021, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, bổ sung đánh giá về tình hình thực hiện thí điểm mô hình bác sĩ gia đình; đánh giá về tình hình quy định liên doanh, liên kết thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế giữa các cơ sở y tế nhà nước với cơ sở y tế tư nhân…

Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (dự kiến vào tháng 5-2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (dự kiến vào tháng 10-2022).

Trình bày báo cáo thẩm tra đề nghị bổ sung dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) do Chính phủ trình cơ bản đã có đủ các loại tài liệu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, để bảo đảm chất lượng chuẩn bị dự án Luật, nhiều thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, như: Bổ sung ý kiến của Bộ Tài chính, nhất là về vấn đề quy định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; làm rõ lý do của việc thu gọn, bổ sung một số chính sách mới; rà soát để bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung đánh giá tác động của chính sách với phạm vi áp dụng của chính sách…

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Ủy ban Xã hội của Quốc hội cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự án luật nhưng đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ nội hàm, cơ chế thực hiện và tính khả thi của một số nội dung dự kiến quy định trong dự án luật như về điều trị dự phòng, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp...

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 như đề xuất của Chính phủ.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, ưu tiên mọi nguồn lực, khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự án luật bảo đảm chất lượng, tiến độ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 4-2022 trước khi trình Quốc hội.

Trên cơ sở xem xét, cho ý kiến cụ thể về các nội dung của hồ sơ đề nghị bổ sung dự án luật, báo cáo của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

MẠNH HƯNG