Ngày 20-9-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Dự án Khu nhà ở gia đình sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ Tổng Tham mưu tại địa chỉ nêu trên do Tổng công ty 789/Binh đoàn 11 (nay là Tổng công ty 789/BTTM) làm chủ đầu tư được thực hiện trên khu đất có nguồn gốc là đất quốc phòng được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Dự án gồm: 2 tòa nhà chung cư 17 tầng và 21 tầng với 456 căn hộ; 17 căn hộ thấp tầng, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2008, giá trị quyết toán được Bộ Quốc phòng phê duyệt 229,972 tỷ đồng.

Căn cứ các văn bản pháp lý và báo cáo của Tổng công ty 789, trong quá trình thực hiện dự án có nhiều chi phí phát sinh nằm ngoài dự toán đã được duyệt như: Giá cả nhân công, vật liệu tăng 100% đến 300%; xây dựng khoảng 700m đường giao thông rộng 5m kết nối với đường Lê Đức Thọ. Vì vậy để không làm tăng tổng mức đầu tư và giữ nguyên giá bán chính sách, Tổng công ty 789 đề nghị giữ lại 568m2 phần diện tích tiện ích, dịch vụ tại tầng 1 Tòa nhà CT.A của dự án làm sở hữu riêng để đảm bảo duy trì và phát triển tài sản, nguồn vốn của Nhà nước.

Trong thời gian vừa qua việc phân định quyền quản lý, sử dụng phần sở hữu riêng tại tầng 1 Tòa nhà CT.A nêu trên giữa Chủ đầu tư và Ban Quản trị cụm nhà chung cư tòa nhà CT.A chưa dứt điểm. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hướng dẫn và đề nghị Tổng công ty 789 cung cấp đầy đủ hồ sơ, văn bản pháp lý có liên quan đến việc phân bổ hay không phân bổ giá trị vào giá bán các căn hộ; làm rõ phần chi phí phát sinh nằm ngoài dự toán đã được duyệt (giá nhân công, vật liệu tăng, xây dựng hệ thống đường giao thông...) báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở báo cáo của Tổng công ty 789, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ nghiên cứu, đề xuất cụ thể biện pháp xử lý giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất và thông báo kết quả đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội để trả lời cử tri.

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.