Ông Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1976, quê quán Nghệ An, chuyên viên cao cấp, trình độ Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Cảnh Toàn là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Trước đó, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Cảnh Toàn đã kinh qua các chức vụ và vị trí công tác tại một số Vụ tham mưu của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước trước khi được điều động, bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương.

leftcenterrightdel
Tân Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn. 

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ được giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26-11-2014, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30-1-2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu tập trung vào 2 mảng công tác lớn về: Quản lý dòng vốn và quản lý nhân sự tại doanh nghiệp nhà nước.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.