Trường hợp lễ buộc, lễ trọng thật cần thiết thì không tổ chức tập trung quá 20 người, giữ khoảng cách 2m/người và đeo khẩu trang cùng các thiết bị y tế cần thiết khác để phòng dịch. Những biện pháp này triển khai từ nay cho đến khi Chính phủ có chỉ đạo tiếp theo, tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tôn giáo kiểm tra, rà soát nhanh các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo thuộc tôn giáo mình có nguy cơ lây nhiễm cao, có các biểu hiện ho, sốt, khó thở… để phát hiện sớm, kịp thời báo cáo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương để tổ chức theo dõi, điều trị, cách ly; vận động và chỉ dẫn tín đồ hạn chế di chuyển, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết; không tổ chức tiếp tế cho người thân ở các cơ sở cách ly tập trung...

ĐỨC DŨNG