Theo đó, các dự án đợt đầu, giá trị lên đến 1,9 tỷ USD sẽ hỗ trợ 25 quốc gia, và các chương trình mới đang được chuẩn bị trên 40 quốc gia theo thủ tục nhanh. Ngoài ra Ngân hàng Thế giới đang nỗ lực tái cơ cấu nguồn lực trên toàn cầu tại các dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ với trị giá lên đến 1,7 tỷ USD, bao gồm tái cơ cấu, sử dụng các hợp phần khẩn cấp trong các dự án hiện tại (CERC), kích hoạt các gói tín dụng rút vốn trong trường hợp thiên tai thảm họa (CAT DDO) tại mọi khu vực.

Nhóm Ngân hàng Thế giới cũng chuẩn bị triển khai tới 160 tỷ USD trong 15 tháng tới để hỗ trợ các biện pháp ứng phó Covid-19 nhằm giúp các quốc gia giải quyết hệ quả y tế trước mắt của đại dịch, đồng thời trợ lực để khôi phục kinh tế. Chương trình kinh tế này nhằm rút ngắn thời gian hồi phục, tạo điều kiện tăng trưởng, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo vệ người nghèo và những người dễ tổn thương. Các hoạt động trên sẽ tập trung mạnh vào người nghèo, chú trọng tài trợ dựa trên chính sách, bảo vệ các hộ nghèo nhất và môi trường.

Theo Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới David Malpass: “Nhóm Ngân hàng Thế giới đang hành động nhanh và đồng loạt nhằm giảm sự lây lan của Covid-19. Chúng tôi đã và đang triển khai các hoạt động ứng phó y tế tại hơn 65 quốc gia, nỗ lực tăng cường năng lực ứng phó đại dịch Covid-19 của các quốc gia đang phát triển và rút ngắn thời gian khôi phục kinh tế và xã hội. Các quốc gia nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vì vậy nhân viên của chúng tôi trên khắp thế giới đang tập trung vào các giải pháp cấp quốc gia và khu vực để xử lý khủng hoảng đang diễn ra”.

Để xử lý tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đang lan rộng, Ngân hàng Thế giới cũng đang hỗ trợ các quốc gia tiếp cận nguồn cung vật tư y tế đang túng thiếu bằng cách thay mặt các chính phủ liên hệ các nhà cung cấp. Ngân hàng Thế giới cũng khuyến khích các bên khác hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển để ứng phó y tế với Covid-19.

Ông Axel van Trotsenburg, Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới cho biết: “Gói ứng phó nhanh này sẽ cứu mạng sống, giúp phát hiện, phòng ngừa và ứng phó với Covid-19 tại các quốc gia chúng tôi đang phục vụ. Hoạt động tại các quốc gia của chúng tôi sẽ được điều phối cấp độ toàn cầu để đảm bảo chia sẻ nhanh thông lệ tốt nhất, bao gồm các phương thức nhằm tăng cường hệ thống y tế quốc gia và chuẩn bị cho các đợt sóng sau có thể xảy ra với con virus gây tàn phá này”.

Trong số các dự án ban đầu được phê duyệt:

Đông Á và Thái Bình Dương: Tại Mông Cổ, 26,9 triệu USD sẽ giúp đào tạo cho bác sĩ chăm sóc cấp cứu, y tá và nhân viên cấp cứu; mua sắm vật tư và thiết bị y tế và xét nhiệm; khôi phục các cơ sở chăm sóc y tế; và củng cố năng lực ứng phó khủng hoảng y tế của quốc gia. Tại Cam-pu-chia, 20 triệu USD sẽ giúp thiết lập các phòng xét nhiệm, các trung tâm cách ly và điều trị tại 25 bệnh viện tỉnh nhận bệnh nhân chuyển tuyến và trang bị cho họ vật tư xét nhiệm và y tế thiết yếu.

Nhóm dự án đầu tiên ứng phó khẩn cấp Covid-19 được tài trợ theo cơ chế thủ tục nhanh*

Quốc gia

USD (triệu)

Quốc gia

USD (triệu)

Áp-ga-nít-xtan

100,4

Man-đi-vơ

7,3

Ác-hen-ti-na

35,0

Mau-ri-ta-nia

5,2

Ca-bô Véc-đe

5,0

Mông Cổ

26,9

Cam-pu-chia

20,0

Pa-kít-xtan

200,0

CHDC Công Gô

47,2

Pa-ra-guay

20,0

D-ji-bou-ti

5,0

São To-mé e Prin-cipe

2,5

Ê-cu-a-đo

20,0

Sê-nê-gan

 20,0

Ê-thi-ô-pia

82,6

Sie-ra Lê-ông

7,5

Gha-na

35,0

Sri Lan-ka

128,6

Ha-i-ti

20,0

Ta-ji-kít-xtan

11,3

Ấn Độ

1,000,0

Gam-bia

10,0

Ken-nya

50,0

Y-ê-men

26,9

Cộng hòa Kư-giếc

12,5

 

 

*Tổng các dự án bao gồm tổng chi phí chương trình, tài trợ TFT cũng như IDA18, IBRD, Quỹ tín thác hoặc IDA19 đã giải ngân ban đầu.

 

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đang cung cấp gói tài chính 8 tỷ USD để giúp các doanh nghiệp khu vực tư nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch và để giữ việc làm. IFC đang nỗ lực triển khai nhanh đầu tư tại khoảng 300 công ty ở các thị trường mới nổi nhằm đẩy mạnh hoạt động của khu vực tư nhân.  

Các hoạt động của IFC bao gồm gia hạn dòng tài chính thương mại và dòng tín dụng vốn lưu động cho các tổ chức tài chính đối tác, đồng thời hỗ trợ những khách hàng hiện hành trong các ngành hạ tầng, chế tạo chế biến, nông nghiệp và dịch vụ dễ bị tổn thương bởi đại dịch. IFC đến nay đã cam kết được 470 giao dịch trị giá tổng cộng 545 triệu USD cho các dòng tài chính thương mại thông qua Chương trình Tài chính Thương mại Toàn cầu, 54% trong số đó dành cho các quốc gia thu nhập thấp và có nhà nước non yếu, 29% tại Tiểu vùng Sa-ha-ra châu Phi và vùng Trung Đông Bắc Phi.  

Gói hỗ trợ tài chính chung còn bao gồm 6 tỷ USD bảo lãnh của Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA), cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và sản phẩm tăng cường tín dụng cho các nhà đầu tư và chủ nợ khu vực tư nhân.

QUỲNH ANH