Bộ CHQS tỉnh giao Ban CHQS các huyện, thành chủ động nghiên cứu vị trí, tham mưu cho UBND các huyện, thành phố nhanh chóng xác định khu vực cách ly tập trung của cấp mình, xây dựng kế hoạch lên phương án, bố trí con người, trang thiết bị cụ thể bảo đảm có thể tiếp nhận, phục vụ mỗi cơ sở từ 50 người trở lên với phương châm “4 tại chỗ”.

leftcenterrightdel
Kiểm tra thân nhiệt cho các đối tượng cách ly tại trung tâm cách ly của tỉnh.

Đồng thời duy trì nghiêm công tác vệ sinh, an toàn phòng, chống dịch trong từng cơ quan, đơn vị không để xảy ra bất cứ trường hợp nào mất an toàn do yếu tố chủ quan. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xây dựng được 14 điểm cách ly tập trung sẵn sàng đón các đối tượng cách ly theo điều động của trên. 

Tại trung tâm cách ly tập trung khu vực núi Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh đã tiếp nhận 360 trường hợp cách ly, trong đó có 200 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Tỉnh Nam Định hiện chưa phát hiện được trường hợp nào dương tính với Covid-19. Bên cạnh đó, sau một thời gian phát động thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã có 2 tấn gạo và 2.000 khẩu trang do 2 cá nhân và Công ty CP May Sông Hồng ủng hộ trực tiếp tới khu cách ly tập trung của tỉnh.

Tin, ảnh: ĐỨC TRUNG