Theo đó, nhằm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực trong ngành du lịch, bảo đảm liên thông chặt chẽ giữa các cấp để chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố thông báo và đôn đốc các đơn vị sự nghiệp hoạt động du lịch trực thuộc Sở; các cơ sở lưu trú du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn cập nhật thông tin về nhân lực trên hệ thống điện tử; tổng hợp danh sách các đơn vị sự nghiệp hoạt động du lịch trực thuộc Sở, các cơ sở lưu trú du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Đoàn khách du lịch của Công ty cổ phần Flamingo Redtours tham quan cảnh đẹp vùng Tây Bắc.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), mỗi năm, toàn ngành cần khoảng 40.000 lao động, song thực tế hiện nay lượng sinh viên ra trường lĩnh vực du lịch hằng năm chỉ đạt khoảng 15.000 người, hơn 12% trong số này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Tại nhiều địa phương có ngành du lịch phát triển mạnh, nguồn nhân lực luôn là vấn đề khó khăn bởi lực lượng lao động, nhất là lao động trực tiếp thiếu trầm trọng, chưa kể đến chất lượng cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Thống kê nhân lực trong ngành du lịch đang được xác định là một yêu cầu cần thiết và cấp bách để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành du lịch và phù hợp với khuyến nghị của Liên hợp quốc về thống kê du lịch. Năm 2020, Tổng cục Du lịch dự kiến thu thập thông tin về nhân lực du lịch đối với các nhóm gồm cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. Cấu trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống phần mềm được Tổng cục Du lịch xây dựng giúp các bên liên quan dễ dàng chia sẻ và cập nhật thông tin.

Việc thống kê nhân lực du lịch được cập nhật liên tục theo thời gian thực, cho phép nhìn nhận, đánh giá diễn biến, sự thay đổi của đội ngũ nhân lực. Đặc biệt, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh các doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Việc thu thập và phân tích số liệu về nhân lực du lịch sẽ giúp cơ quan quản lý các cấp xem xét, ban hành những giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực vượt khó trong những tháng cuối năm với việc tiếp tục kích cầu du lịch nội địa, đề cao yếu tố an toàn, hấp dẫn, nhằm “vực dậy” ngành du lịch.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU