Tham gia TPO, Đà Lạt có cơ hội cùng các thành viên khác bắt kịp xu hướng về việc áp dụng công nghệ, sức mạnh của truyền thông để đẩy mạnh phát triển du lịch không chỉ trong công tác xúc tiến mà còn trong việc quản lý ngành, cập nhật những xu hướng mới, có các cơ chế, mô hình, chính sách mới trong việc quản lý ngành...

Hiện tại, TPO có 86 thành phố thành viên và hơn 45 thành viên ngành là những doanh nghiệp du lịch, học viện và các cơ quan du lịch khác đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan.

NGUYỄN HÀ LINH