Qua nghiên cứu, UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá, đề án đã bám sát thực tiễn, đề xuất nhiều sáng kiến phát triển du lịch Bình Thuận theo tiêu chuẩn quốc tế: Hình thành cơ sở hạ tầng du lịch trọng điểm; khu phức hợp thể thao; trung tâm hội nghị quốc tế; chương trình quản lý chất thải, nâng cấp bãi biển; phát triển du lịch biển; du lịch thám hiểm và thể thao; du lịch chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng… UBND tỉnh Bình Thuận sẽ khảo sát, lựa chọn triển khai phù hợp nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương và thu hút nhiều nguồn lực đầu tư phát triển, xây dựng Bình Thuận trở thành điểm đến du lịch có khả năng cạnh tranh với các điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

 

PHÚC NGUYỄN