Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28-4-2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Cụ thể, các đối tượng thụ hưởng như sau:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có năng lực, điều kiện triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học về văn hóa DTTS;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Nghệ nhân người DTTS; đồng bào các DTTS;

- Cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

* Bạn đọc Trần Văn Sơn ở xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 6 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

Thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi là thôn có tỷ lệ số hộ DTTS trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên và có một trong hai tiêu chí sau:

1. Có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên (riêng đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có trên 30 hộ nghèo là hộ DTTS nghèo).

2. Có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) và có một trong các tiêu chí sau:

a) Có trên 60% tỷ tệ hộ nghèo là hộ DTTS trong tổng số hộ nghèo của thôn;

b) Chưa có đường từ thôn đến trung tâm xã hoặc có đường nhưng đi lại rất khó khăn nhất là mùa mưa;

c) Chưa có điện lưới quốc gia hoặc đã có nhưng trên 30% số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.