Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, đặc biệt, tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nhờ đó, các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer được giữ gìn, phát triển, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

leftcenterrightdel
 Lễ hội đua ghe ngo.
leftcenterrightdel

 Phục dựng Lễ cúng trăng trong dịp Lễ hội Ok Om Bok năm 2022 của đồng bào Khmer.

leftcenterrightdel
 Điệu múa rom vong.
leftcenterrightdel
 Đội nhạc ngũ âm chùa Chrôy Tưm Kandal (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) biểu diễn phục vụ du khách.
leftcenterrightdel
 Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật sân khấu rô băm.

KHÁNH UYÊN (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc tôn giáo xem các tin, bài liên quan.