leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: VTC 

Trả lời:

Về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Điều 49 Luật Việc làm quy định: Người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện về chấm dứt hợp đồng lao động, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định và không thuộc các trường hợp được nêu tại khoản 4, Điều 46 (trong đó có trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự).

Như vậy, người lao động đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước khi chấm dứt hợp đồng lao động mà thực hiện nghĩa vụ quân sự thì không thuộc trường hợp được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.