Về mức thưởng Tết Âm lịch, thống kê cho thấy khoảng 62,7% doanh nghiệp trong tổng số 42.159 doanh nghiệp đã có báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch năm 2022 với mức thưởng bình quân là gần 1 tháng lương là 6,17 triệu đồng/người, bằng 97% so với thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2021 (6,36 triệu đồng/người), 92,2% so với thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2020 (6,69 triệu đồng/người).

Ở tất cả các loại hình doanh nghiệp đều nghi nhận mức thưởng Tết Âm lịch bình quân sụt giảm từ 2-10% so với năm 2021 và 2020. Cụ thể, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng Tết Âm lịch bình quân cao nhất với 6,66 triệu đồng/người, bằng 95% so với 2021 (6,99 triệu đồng/người), 97,5% so với năm 2020 (6,83 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là  5,92 triệu đồng/người, bằng 98% so với 2021 (6,05 triệu đồng/người), 92,4% so với năm 2020 (6,41 triệu đồng/người).

leftcenterrightdel
 Thưởng Tết Nguyên đán 2022 giảm nhẹ. Ảnh minh họa: Vtv.vn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết Âm lịch bình quân  là 5,59 triệu đồng/người, bằng 96% so với năm 2021 (5,85 triệu đồng/người), 90,7% so với năm 2020 (6,16 triệu đồng/người).

Đối với tiền thưởng Tết Dương lịch 2022, mức thưởng Tết bình quân giảm mạnh, chỉ bằng 58% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2021. Có khoảng 55,2% doanh nghiệp trong tổng số 41.826 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân là 1,36 triệu đồng/người.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân giảm nhiều nhất. Thưởng Tết Dương lịch bình quân 1,47 triệu đồng/người, chỉ bằng 31% so với 2021 (4,77 triệu đồng/người), 72,8% so với năm 2020.

Dù thưởng Tết Dương lịch bình quân năm 2022 giảm so với năm 2021 nhưng lại tăng so với năm 2020 ở khối doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1,16 triệu đồng/người, bằng 54% so với 2021 (2,15 triệu đồng/người), tăng 43,2% so với năm 2020 (0,81 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng Tết Dương lịch bình quân 1,69 triệu đồng/người, bằng 72% so với 2021 (2,33 triệu đồng/người), tăng 92% so với năm 2020 (0,88 triệu đồng/người).

ANH NGỌC