Theo khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 (được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20-11-2019), tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

leftcenterrightdel

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian,

sản phẩm hoặc khoán. Ảnh minh họa: Vtv.vn  

Tuy nhiên, mặc dù chưa đến kỳ trả lương nhưng người lao động vẫn có thể tạm ứng trước tiền lương.

Theo đó, Điều 101 Bộ luật Lao động 2019, quy định về tạm ứng tiền lương như sau:

"Điều 101. Tạm ứng tiền lương

1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

2. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 1 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.

3. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ."

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định:

Điều 97. Kỳ hạn trả lương

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Theo đó, người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán mà công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

* Như vậy, căn cứ các quy định trên, người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận về việc ứng trước tiền lương. Luật không quy định mức tạm ứng tiền lương tối đa, số tiền tạm ứng không bị tính lãi.

Kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2022 kéo dài từ ngày 29-1 đến ngày 6-2, người lao động có thể thỏa thuận với doanh nghiệp việc tạm ứng tiền lương trong tháng 2, đáp ứng nhu cầu du Xuân, đón Tết.

HẰNG PHƯƠNG