Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025, do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức, chiều 11-10.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Vinh. 

Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 khẳng định, qua gần 5 năm tổ chức triển khai, hai cơ quan đã bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực.

Căn cứ nội dung chương trình phối hợp của hai cơ quan Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đã tổ chức triển khai các nội dung phối hợp ở cấp huyện, cơ sở và với các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Trong giai đoạn 2017-2021, hai bên cũng chú trọng phối hợp triển khai công tác giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc. Cùng với đó, các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo.

leftcenterrightdel
Ký kết hợp tác giữa hai đơn vị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tuy là hai cơ quan độc lập nhưng có những nhiệm vụ tương đồng, do vậy hai bên cần phối hợp chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho nhau để hướng tới mục tiêu cao nhất là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Để triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với công tác dân tộc, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong chương trình phối hợp giai đoạn tới hai bên cần bám sát vào Văn kiện của các kỳ Đại hội của Đảng, nhất là Đại hội XIII; đồng thời việc triển khai thực hiện Kết luận 65 của Bộ Chính trị phải nắm vững nội dung Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc.

Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025; khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021.

HẢI YẾN