Bộ Nội vụ trả lời như sau: Căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18-10-2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10-11-2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới. 

leftcenterrightdel

Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị về việc sớm có văn bản hướng dẫn bảng lương theo vị trí việc làm áp dụng từ 1-7-2024. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Trong đó, có nội dung kiến nghị của cử tri trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII từ ngày 1-7-2024. 

Cải cách tiền lương phải bảo đảm quyền lợi cho những đối tượng đang có phụ cấp

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh: Thái Bình, Tây Ninh, Bình Dương, Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại Công văn số 840/VPCP-QHĐP ngày 2-2-2024 (gửi kèm theo Công văn số 48/BDN ngày 24-1-2024 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Nội dung kiến nghị như sau: “Cử tri phản ánh việc điều chỉnh tăng lương chưa kết hợp chặt chẽ với việc kiểm soát giá cả thị trường dẫn đến tình trạng khi chính sách tiền lương vừa được thông qua và chưa có hiệu lực thi hành thì giá cả các mặt hàng tiêu dùng đã tăng.

Cử tri kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường... để việc tăng lương bảo đảm mục đích, ý nghĩa nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cử tri đề nghị Chính phủ khi điều chỉnh chính sách tiền lương cần phải tính đến việc bảo đảm quyền lợi cho những đối tượng đang có phụ cấp”.

Nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương khi thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18-10-2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 và Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10-11-2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thì từ ngày 1-7-2024 thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII.

Theo nhiệm vụ được phân công, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền và triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới (trong đó có nội dung về thang, bậc lương, phụ cấp lương như ý kiến cử tri nêu) đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII để khắc phục những bất cập về chế độ tiền lương hiện nay, nhằm cải thiện đời sống của đại đa số cán bộ, công chức, viên chức và những người hưởng lương mặt khác.

Theo chức năng được Chính phủ phân công, các cơ quan liên quan sẽ trình Chính phủ triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.