Hội thảo thu hút sự tham gia khoảng 250 đại biểu đến từ một số cơ quan Trung ương; địa phương; đại diện một số tổ chức quốc tế; chuyên gia, doanh nhân là người cao tuổi…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Hội thảo đã nhận được 80 tham luận, nội dung tập trung bàn về: Nhận thức chung bối cảnh già hóa dân số trên thế giới và Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về chính sách thích ứng với già hóa dân số - tham khảo cho Việt Nam. Thực trạng già hóa dân số Việt Nam hiện nay. Một số vấn đề đặt ra về phát triển kinh tế - xã hội đối với người cao tuổi và tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Xu hướng, giải pháp và tầm nhìn chính sách thích ứng với già hóa dân số thời gian tới. Tư vấn chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội thích ứng với bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, đồng chí Phan Văn Hùng nhấn mạnh: Hội thảo khoa học là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là diễn đàn trao đổi về vấn đề già hóa dân số nhanh ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, hội thảo cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, hoạch định chính sách phù hợp trong thời kỳ mới, đóng góp vào bảo đảm an sinh xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững.

leftcenterrightdel

Quang cảnh gặp mặt báo chí.

Đồng chí Phan Văn Hùng yêu cầu, hội thảo cần bảo đảm tính định hướng tư tưởng chính trị của Đảng; kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý quan tâm tới việc bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số. Hội thảo cần bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, cung cấp được các góc nhìn đa chiều, đề cập tới những vấn đề căn cốt liên quan tới cơ chế, chính sách phù hợp ở nước ta. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.