Trong năm 2023, 2024 tổng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) của xã Khâu Vai được phân bổ hơn 18,3 tỷ đồng. Đoàn đi kiểm tra thực tế công trình bê tông hóa đường giao thông thôn, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, các mô hình dự án chăn nuôi bò hàng hóa, bò sinh sản tại thôn Trù Lủng Trên, Ha Cá.

leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Mạnh Cường (đứng thứ 2 từ bên trái sang) Phó chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) kiểm tra việc hỗ trợ xây dựng mới nhà ở tại thôn Trù Lủng Trên, xã Khâu Vai. 

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Ngô Mạnh Cường yêu cầu xã Khâu Vai thời gian tới cần tập trung, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình; huy động sự chung tay của nhân dân trong việc duy tu, bảo dưỡng các công trình đã được Nhà nước đầu tư, xây dựng; cùng với đó cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân công cụ thể Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể xã theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các dự án, đảm bảo việc triển khai, thực hiện chương trình đúng mục tiêu, đúng quy định và đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, xã cần thực hiện đảm bảo giờ giấc công vụ, tăng cường giám sát chế độ ăn bán trú của học sinh ở các đơn vị trường học trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Mạnh Cường (đội mũ) Phó chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) kiểm tra mô hình chăn nuôi bò hàng hóa tại thôn Sảng Chải B, xã Lũng Pù. 
leftcenterrightdel

Đồng chí Ngô Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND xã Lũng Pù. 

Đối với xã Lũng Pù, tổng nguồn vốn các Chương trình MTQG năm 2024 xã được phân bổ hơn 6,1 tỷ đồng; trong đó Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã triển khai xây dựng mới nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Sảng Chải A, hỗ trợ xây dựng mới cho 4 nhà, hỗ trợ 33 téc nước cho 33 hộ gia đình, sửa chữa 2 điểm trường thôn… Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực hiện hỗ trợ xây dựng mới 23 nhà, sửa chữa 9 nhà, thực hiện 1 dự án chăn nuôi bò hàng hóa… Qua kiểm tra thực tế một số mô hình dự án chăn nuôi bò hàng hóa, bò sinh sản cho thấy đàn gia súc đang phát triển tốt; các mô hình, dự án đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nghèo, phát triển kinh tế giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo ở địa phương.

Tại buổi làm việc với các xã, đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ các chương trình, dự án; đồng thời tiến hành thảo luận làm rõ những hạn chế, khó khăn các xã còn vướng mắc.

Tin, ảnh: HÀ LINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.