Trả lời: Việc cấp sổ Bảo hiểm xã hội hoặc giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động trong Bộ Quốc phòng chưa được cấp sổ Bảo hiểm xã hội mà không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 1-1-1995, được quy định tại khoản 11, Điều 23 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP, ngày 10-5-2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân” như sau:

leftcenterrightdel

Giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động không còn hồ sơ gốc được quy định tại Nghị định số 33/2016/NĐ-CP. Ảnh minh họa: baotintuc.vn

Trường hợp khi cấp sổ Bảo hiểm xã hội hoặc khi giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động chưa được cấp sổ Bảo hiểm xã hội mà không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 1-1-1995 thì phải có văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động giải trình rõ lý do bị mất; đồng thời, xác nhận về quá trình công tác có đóng Bảo hiểm xã hội và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những xác nhận đó, kèm theo các giấy tờ liên quan đến thời gian công tác có đóng Bảo hiểm xã hội, tính chất công việc, diễn biến tiền lương, chưa nhận trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thôi việc, trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần; báo cáo Bộ Quốc phòng, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

Nếu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể thì cơ quan, đơn vị mới được thành lập hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm thực hiện công việc nêu trên theo quy định.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.