leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra hiện trạng quản lý đất dự án của Đoàn KTQP 737 ngoài thực địa.

Quý 1-2021, Đoàn KTQP 737 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị của Bộ tư lệnh Quân khu 5 về nhiệm vụ QS, QP gắn với tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Đơn vị phối hợp cùng các cơ quan của quân khu và chính quyền địa phương hoàn thành công tác bàn giao công trình nước sinh hoạt cho địa phương quản lý, khai thác bảo đảm đúng quy định; thường xuyên kiểm tra tiến độ các mô hình thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo của 106 hộ; phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các mô hình thử nghiệm trên đất dự án do đơn vị quản lý, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống nhân dân...

Kết luận cuộc kiểm tra, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đoàn KTQP 737 trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu, đơn vị soát xét lại toàn bộ hệ thống văn kiện SSCĐ; chấp hành nghiêm quy định về đóng quân canh phòng; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, có chất lượng; quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật của quân đội và pháp luật Nhà nước.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng đã đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của chốt dân quân thường trực xã Ea Bung (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). 

Tin, ảnh: PHAN XUÂN ĐỊNH